Choď na obsah Choď na menu
 


Postupne tu vkladám viaceré zaujímavé myšlienky, ktoré ma oslovili, napr.:

"Kto zabudne na svoju minulosť, je odsúdený si ju zopakovať."  (George Santanyana)

 • Človek má dve uši a len jedny ústa - preto by mal dvakrát toľko počúvať, ako hovoriť...
 • Začínať, to dokážu všetci; vytrvať dokážu len niektorí.
 • Svoj život si nemôžeš predĺžiť ani rozšíriť, môžeš ho iba prehĺbiť.
 • Možno Boh chce, aby sme spoznali najprv pár nesprávnych ľudí, kým stretneme tých pravých priateľov, aby sme, až ich stretneme, vedeli, že máme byť vďační.
 • Ísť vyšlapanými cestami je síce pohodlnejšie, ale tiež nebezpečnejšie, pretože je na nich veľká tlačenica...
 • Nevidel som ešte nikoho, kto by vo chvíli smrti lamentoval, že urobil príliš veľa dobra.
 • Pravda nemá ľahký život - keby ho mala, bolo by to klamstvo (Pavol Kosorin).
 • Len dve veci sú nekonečné. Vesmír a ľudská hlúposť. Pri tej prvej si však nie som taký istý. ... Skôr rozbiješ atóm ako klebetu... (Albert Einstein)
 • Šťastie je zrejme to jediné, čo môžeme dávať, aj keď ho nemáme.
 • To, čo vlastníš, ťa častokrát od druhého oddeľuje. To, čo dávaš, ťa s ním zjednocuje. Keď máš veci, dávaš veci. Keď už nevlastníš nič, dávaš seba samého...
 • Čím je človek rozumnejší a lepší, tým viac dobra si všíma a zbadá v iných ľuďoch (B. Pascal).
 • Priateľ je niekto, kto pozná pieseň v tvojom srdci a dokáže ti ju zaspievať, keď ty sám si už zabudol slová ...
 • Byť priateľským a láskavým je viac, než mať pravdu. --- Nezáleží, akým váženým si v živote. Každý potrebuje priateľa, ktorý s ním dokáže robiť i hlúposti ...
 • Keď sa na niekoho usmeješ alebo ho pochváliš, môžeš mu vrátiť zmysel života ...
 • Krása života nespočíva vo sviatkoch, ale vo všedných dňoch. Tých je 6 krát viac. --- Deväťdesiat percent všetkých nedorozumení vyvoláva už len tón hlasu ...
 • Pre niektorých ľudí je život ako zlé počasie: schovajú sa pred ním a čakajú až prejde ...
 • Ani mohutné piliere nebudú mať zmysel, keď most na nich spočívajúci nepovedie k žiadnemu brehu, žiadnemu cieľu ...Kto nepozná prístav, do ktorého sa chce plaviť, tomu nie je žiaden vietor priaznivý. --- Naša cesta má vždy pokračovanie, aj keď ho nevidíme.
 • Najkrajšou cestou, po ktorej môžeme kráčať tu na zemi, je, keď ideme jeden k druhému. --- Život je dar, ktorý sme dostali a nikdy nie je neskoro začať žiť.
 • Človek musí prijať čo je, a pripustiť, že to, čo ho čaká, je také, aké má byť...
 • Aby sme mohli liečiť rany ľudstva, musíme sa sami naučiť rany prijímať. Aby sme mohli zlo druhých  liečiť, musíme sa ho sami v sebe zrieknuť...
 • Trpiaci či vnútorne zranený človek potrebuje predovšetkým človeka. Človeka počúvajúceho a chápajúceho, nie vševeda, supermana alebo skvelého humoristu.
 • Neplytvajme slovami o utrpení. Nevieme totiž čo to utrpenie je. Keď som ho skutočne zakúsil, dokázal som iba plakať (Kardinál Pierre Veuilot).
 • Len ak som zmierený so sebou, môžem rozmýšľať, ako zmieriť rozhádaných ľudí vo svojom okolí. Rozpoltení, nezmierení ľudia šíria rozpoltenosť okolo seba.
 • Len ak nezávisime od mienky iných a od ich očakávaní, od ich uznania a podpory, budeme sami sebou.
 • Zaoberajúc sa svojimi bolesťami ich zväčšujeme, premýšľajúc o svojich slabostiach ich posilňujeme. --- Ľudia častejšie lichotia, než chvália.
 • Nemyslite si, že ste takí, ako o vás ľudia hovoria. Obyčajne vám lichotia, aj keď si to neuvedomujú.
 • Bez povzbudenia sa nič nedarí. Avšak dobré slovo, vychádzajúce zo srdca, dáva rásť tomu, čo je v človeku  najlepšie...
 • Pravdepodobne naše oči musia byť umyté z času na čas slzami, aby sme mohli vidieť život jasnejším pohľadom. 
 • Neúspech nás učí, že porážka sa dá prežiť. Neúspech nie je hanba. Hanba je báť sa vstať a skúsiť znova.
 • Vyhráš až vtedy, keď svoje slabiny a nešťastia necháš za sebou. --- Vstaň a usmej sa, utri si slzy z očí, veď niečo pekné začína a niečo pekné končí.
 • Utrpenie je niť, z ktorej je utkaná plachta radosti. --- Často sa nám zdá, že začiatok je ľahký. Ale najťažšie je začať znova.
 • Pane, daruj mi triezve poznanie, že ťažkosti, neúspechy a sklamania sú prirodzenou súčasťou života, že vďaka nim rastieme a dozrievame (A. de Saint-Exupery).
 • Nikto nie je taký slabý, aby nemohol konať dobro. --- Aj po zlej žatve je treba sadiť. --- Pravda sa nedá nájsť hľadaním, ale len hľadajúci ju nájdu.
 • Je lepšie niesť svoj kríž, než ho vláčiť.  --- Boh nám neodníma bremeno života, ale dáva nám silu, aby sme ho uniesli (J. H. Newman).
 • Nádej nás zbavuje potreby predpovedať a strachovať sa o budúcnosť a umožňuje nám žiť v prítomnosti s hlbokou vierou, že Boh nás nikdy neopustí.
 • Neodpustiť znamená rozmnožovať zlo. Odpustenie vytvára priestor pre dobro...
 • Jedinú podmienku dáva Kristus pre odpustenie: odpustiť druhým! Niekedy príliš dbáme o úplný ZOZNAM hriechov. Hriešnej žene je odpustené, pretože -veľmi miluje-.
 • Bohatstvo a chudobu nemajú ľudia v dome, ale v duši. --- Nie každý, kto blúdi je stratený...
 • Veci majú cenu radosti, ktorú môžu spôsobiť (Richard Aldington).
 • Napokon byť malým  znamená nestrácať odvahu kvôli svojim chybám, pretože deti často padajú, sú však príliš malé na to, aby si veľmi ublížili.
 • Nech nás neprekvapia chyby druhých a ani sa nimi veľmi nezaoberajme. Snažme sa vidieť a nachádzať v druhých to dobré, každý z nás je stvorený na Boží obraz.
 • Nie sú moje roky, ktoré mi odvial čas, ba ani tie, ktoré snáď majú prísť. Len tento okamih je môj, nuž dbám, aby som v ňom žil, a tak sú moje aj roky aj večnosť.
 • Umenie mlčať: Tajomstvo treba žiť a preniknúť. Pri rozprávaní chce človek všetko pomenovať, prezrieť, oznámiť a tým i ovládať - o čom hovorím, to mám v rukách.
 • Načúvaj srdcu iného človeka. Počúvaj aj medzi riadkami. Počúvaj aj to, čo sa nepovie. Počúvaj očami. Počúvaj ticho.
 • Pohania sa domnievajú, že účelom modlitby je zmeniť BOŽIE myšlienky, prebudiť Boha spiaceho, dojať Boha ľahostajného, zlepšiť Boha nedokonalého, či si ho nakloniť.
 • Sme zúfalí, lebo sme očakávali od seba to, čo môže prísť len od Boha. Sme sklamaní, lebo sme SVOJU nádej založili na ilúzii, že sme sami (bez Boha) schopní milovať.
 • Nepokúšajte sa ísť k Bohu sami. Ak pôjdete, určite vám položí otázku: Kde sú tvoji bratia a sestry? --- Smrť stratila moc nad tými, čo patria Bohu.
 • V tvoj prospech nebude hovoriť ani tak tvoje mravné zdokonalenie, či mystické výkony. Budeš odpovedať, kde sú tí, ktorí vďaka stretnutiu s tebou vyrástli, ožili.
 • Byť riekou, ZNAMENÁ ísť za svojím cieľom. Rieka sa pri hľadaní nikdy nevzdáva. Realizuje sa v mori, ktoré ju STÁLE čaká. Tak je to aj s tebou, ak povieš BOHU svoje ÁNO. SME stvorení pre VÄČŠIE veci, ako byť iba číslom na svete, nie sme tu pre diplomy a tituly, pre tú či onú prácu. Boli sme stvorení, aby sme milovali a boli milovaní.
 • Aby sme sa mohli zjednotiť, musíme sa milovať. Aby sme sa milovali, musíme sa poznať. Aby sme sa poznali, musíme vyjsť jeden druhému v ústrety.
 • Milujte sa navzájom, ale nerobte si z lásky svoje putá. Nech je radšej živým morom medzi brehmi vašich duší.
 • Svet sa skladá zo samých príležitostí k láske. --- Milovať blížneho znamená: byť tu naplno pre neho. Nestačí mu niečo darovať. Musíme dávať seba samého.
 • Láska sa líši od príťažlivosti okrem iného aj tým, že chce, aby sa milovaný človek delil s milujúcim o všetko, dokonca aj o minulosť a nezdary...
 • Nemilujeme iných preto, že sú dobrí, ale pomáhame im stať sa dobrými tým, že ich milujeme. --- Nečakajte na posledný súd. Koná sa každý deň.
 • Len láska pozná umenie iných obdarovávať a pritom sama bohatnúť.
 • Keď túžiš po láske, dávaj lásku. Keď chceš milosrdenstvo, buď milosrdný. Keď chceš mať priateľov, buď priateľ. Keď túžiš po kráse, skrášľuj svet okolo druhých.
 • Každý by chcel žiť na vrchole, ale všetko šťastie sa uskutočňuje na ceste tam. --- Pokiaľ si naplnený trpkosťou, šťastie zakotví niekde inde...
 • Od prvých dní svojho života som vedela, že omnoho dôležitejšie je byť dobrým než múdrym (sv. Edita Steinová).
 • Ak chcem porozumieť stromu, musím sa pozrieť do zeme, v ktorej sú jeho korene. Rovnako je to i s ľuďmi (Guardini).
 • Život nie je hádanka, ktorú treba vyriešiť, ale tajomstvo, ktoré treba prežívať...
 • Z čoho je toľko príznakov vysýchania dobra, z čoho len toľko strachu, úzkosti? Človek si nemôže sám pomôcť, nemôže čakať všetko len od seba.
 • U Boha neexistujú beznádejné prípady. Nikto z nás nie je ponechaný sám na seba. Nikto si nemusí nad sebou zúfať, pretože Boh je tu vždycky pre neho.
 • Majte na pamäti, že jednoznačné rozhodnutia sa zachovávajú ľahšie než rozhodnutia, ktoré pripúšťajú výnimky. --- Netreba zatínať zuby, radšej otvoriť dlane.
 • Netrpezlivosť môže ľahko všetko pokaziť. Človek má síce kľúč od raja, ale v uponáhľaní nenájde kľúčovú dierku... a potom stráca sily rozbíjaním dverí...
 • Pominuteľnosť je údelom všetkého živého. Človek dostane práve toľko času, aby dokázal byť dobrý k druhým a ukázal im cestu svetla, k láske a k Bohu.

"Kažý si želá dlho žiť, no nik nechce starým byť."  (Jonathan Swift) 

(zdroj - najmä: Kresťanské posolstvá cez SMS. Môžete si ich aktivovať SMS-kou zaslaním KP na tel. číslo 7772 - bolo i na:. http://www.christ-net.sk/portal/?q=sluzby_portalu/sms - momentálne nedostupné, zatiaľ funguje iba

"hlavná stránka" alebo "myšlienka na deň" a pod." t.j.: www.christ-net.sk/myslienka_na_den,

Ak však chcete odoberať myšlienku na deň alebo úryvok Svätého písma prostredníctvom emailu: kliknite sem)